CITY GATE, Bratislava, Slovenská republika

CITY GATE, Bratislava, Slovenská republika

2009 CITY GATE, Bratislava, Slovenská republika

rozsah činnosti: architektonická výtvarná studie interiéru vzorových bytů

investor: CITY GATE, s.r.o. (PSJ a.s.)